main travel map 

Įžanga

Jeigu atsitiktinai ar specialiai čia užklydusiam mielam skaitytojui žingeidu, kas yra "HamRadio", kas per daiktas tas B-12 ir kuo šita kelionė yra nepaprasta, lai pradeda skaityti dienoraštį iš pradžių...

Kelionės dienoraštis

Komanda

Antanas
Kęstas
Dalia
Karolina
B-12
GPS mom

Kulinarijos kampelis

Jei jūsų ekranas ne mažesnis už XGA (1024x768) ir leidžiate veikti Java skriptams

spauskite čia